Daily Archives: juni 15, 2009

Følger politikernes blogger og twitringer

valgseksjonen på dt.no har vi lagt opp blogg- og twitterroll. Utvalget er redaksjonelt styrt.  Kun politikere som kan bli valgt inn, eventuelt som vararepresentant, følges. I tillegg har vi lagt opp twitringene til partilederne.

Det er flere politikere i Buskerud enn dem som står høyt på listene, som er bloggere eller twitrere. Vi har likevel snevret inn utvalget til kun å omfatte dem som faktisk kan bli valgt. Til grunn for denne vurderingen ligger blant annet et ønske om å bidra til å skape økt innsikt i hvordan “våre” politikere tenker og hvem dem er gjennom å følge deres blogger og twitringer. Hva tenker dem på, hva driver dem med, hva mener dem, hva står de for?

Vi ønsker å bidra til at velgerne i Buskerud blir bedre kjent med politikerne. Vi tror den enkeltes stemme avgjøres av mer enn partiprogrammet. Troen på og tilliten til den enkelte politiker er viktig. Vi legger ikke opp disse bloggene og twittermeldingene for at partiene skal ha enda ett sted å spre programinnholdet, men for å bidra til at velgerne kan bli bedre kjent med politikerne og for å bidra til debatt og kontakt mellom den enkelte velger og dem som ønsker å representere folk i Buskerud på Stortinget.

Ikke alle valgbare har etablert egen blogg eller bruker twitter. Dem om det. Vi gir en mulighet til å styrke dialogen med velgerne. Politikerne avgjør selv hvilke arenaer de ønsker å være på.

Tenker du annerledes om våre kriterier, mener du vi bør slakke av på utvalgsmodellen og legge opp politikere som ikke har fnugg av mulighet til å komme på Stortinget, så gi gjerne din kommentar. Det er godt mulig vi tenker for stramt. Hjelp oss gjerne til å tenke på nytt. Vi er lydhøre og vi kan utvide kriteriene basert på andres innspill, men inntil videre følger vi altså en ganske rigid linje med utvalget av hvilke politikere vi følger.