Tag Archives: lokalradio

Mistet konsesjonen på feil grunnlag

Statsråd Trond Giske inndro konsesjonen til Kanal 1 på feil grunnlag. Giske ga konsesjonen til den tidligere sekretæren i Oslo Arbeiderparti, Svein Larsen og hans selskap 21st Venture uten at selve konsesjonssøknaden fra Larsen ble behandlet.

Slik ser det ut når vi har gått nøye gjennom hele søknadsbehandlingen og vedtakene fra Medietilsynet og Kultur- og kirkedepartementet. 21st Venture/Metro/Svein Larsen har lagt inn et bud på drøyt 500 minutter lokalt innhold. Det er noe mer enn budet fra Kanal 1. Problemet er at 21st/Metro har søkt om lokalt og regionalt innhold.

Regionalt innhold som grunnlag for å beregne lokalt innhold er noe helt nytt. Det er ikke hjemlet i myndighetenes forarbeider eller i utlysningen for å søke om lokalradiokonsesjon.

Medietilsynet behandlet aldri søknaden fra 21st Venture. Søknaden gikk rett til tilsynets revisorer. De satte tommelen ned. Deres konklusjon var at 21st ikke hadde økonomisk ryggrad for å kunne sende over 500 minutter radio. Dermed ble søknaden avvist og den ble ikke ytterligere vurdert eller gjennomgått.

Senere klager 21st til departementet. Der skjer det en ny vurdering av det økonomiske grunnlaget. Departementet mener at 21st har en garantistillelse som er god nok. Dermed gir de 21st konsesjon. Det er ikke ett eneste spor i departementets vedtak som viser at spørsmålet om lokalt/regionalt innhold er vurdert.

Departementet skulle aldri avgjort selve konsesjonen. Departementet skulle nøyd seg med å slå fast at konsesjonssøknaden fra 21st kan behandles. Det skjedde ikke. Dermed er heller ikke spørsmålet om regionalt innhold som beregningsgrunnlag for lokalt innhold behandlet.

Arbeidsuhellet rammer en av landets aller eldste lokalradioer. Departementets vedtak kan ikke påklages. Vi har derfor anmodet departementet om å gå gjennom sin egen sak på nytt. Det som skjedde er egentlig dramatisk for hele lokalradio-Norge. Det betyr farvel til lokalradioene, slik vi har lært dem å kjenne.

Et uanstendig vedtak, signert Trond Giske

Tirsdag sendte Trond Giske ut oppsigelsesbrev til flere titalls radioansatte gjennom en pressemelding.  På strak arm, på vei ut fra Kulturdepartementet for siste gang, gikk han imot Medietilsynets innstilling i fem klagesaker.

Helt siden tidlig i juni har sakene samlet støv på bordet til Giske. Han løftet ikke en finger. Tok sommerferie, klipte snorer og menget seg på festivaler før han gjennomførte en lang valgkamp. I steden for å å ta radioansatte på alvor, lot han sakene ligge.

Det er direkte ufint. To måneder før konsesjonsutløpet banket han til med kollektiv oppsigelse. Denne avgjørelsen burde kommet i sommer, ikke to måneder før konsesjonsperioden utløper.

Kanal 1 har vunnet konsesjonen to ganger siden sommeren for halvannet år siden. I dag snudde Giske 180 grader. Han bør skamme seg. Han har overkjørt Medietilsynet. Han har gitt blaffen i en hel næring. Han har gitt blaffen i de ansatte i lokalradioene.

Dagen i dag var vond. Giske sendte ut pressemelding. Dem som mistet konsesjonen fikk ingen egen informasjon. Ingen utenfor departementet har  sett departementets sakspapirer. Det er respektløst. Giske sender ut den mest dramatiske meldingen du som arbeidstaker kan få; grunnlaget for jobben din er fjernet, gjennom en pressemelding. Kan det gjøres mer respektløst?

Bulle-regler for Kanal 1 er et løfte til lytterne

Kanal 1 er den kuleste radiostasjonen for unge voksne i Lier, Drammen og Eiker (og den eneste kommersielle lokalradioen i området inntil Giske-vedtaket fra november i fjor ga ny konsesjonsutlysning i slutten av januar i år). Kanal 1 holder lytterne oppdatert med nyheter, aktualiteter og ekstremt god musikk. Våre lyttere skal alltid være oppdatert.

Vi leverer lokale nyheter hver eneste time hver eneste dag, hverdager og helligdager. Ansvaret for oppdateringen ligger på digitaldesken. Vi har seks journalister som skriver og presenterer nyhetene. Vi har en utfordring i å skape en trygghet og klare forventninger hos lytterne. Bulletinene våre varierte veldig mye i utvalg av saker og presentasjon av sakene.

Kompetanse er nøkkelen i kultur- og merkevarebygging. I år har vi derfor gjennomført et lengre løp med Tord Eilert Nedrelid og Institutt for Journalistikk. Vi har gjennomført flere arbeidsøkter og jobbet sammen basert på bulletinene slik vi faktisk leverer dem. Tord Eilert Nedrelid er en bra radiomann. Det har vært morsomt, lærerikt og inspirerende for oss i mediehuset å jobbe sammen med ham.

Resultatet skal gi lytterne en bedre opplevelse.  Vi har derfor utviklet våre egne bulleregler, som er et grunnlag for løftene vi gir våre lyttere. 

5 hovedregler
1.    Unngå lange meldinger: 33,5 sek/613 tegn. Gjerne under 20 sekunder. Absolutt maks: 40 sekunder, forutsetter snutt/blokk
2.    Skriv aktivt og konkret
3.    Skriv kort. Sett punktum. Ofte
4.    Unngå  klisjeer
5.    Pass deg for kildespråket (kildesmitte)

Fortellertekniske grep i meldinger
•    Tretrinnsmodellen: inngangen: hva handler saken om, 2: utdype, 3: sett i sammenheng/konkluder/pek framover
•    Sammenheng øker forståelsen. Folk husker bedre om informasjonen kan kobles til noe de kjenner fra før. Bygg gjerne opp under årsak – virkning. Gjentakelser er bra

Kanal1s sjekkliste for bulletinspråk
•    Fortell det viktigste  eller mest interessante først.

•    Ikke dytt inn for mye (del eventuelt opp saken, tilrettelegg gjerne for å gi en oppfølgingsforståelse)
•    Hvem bryr seg om saken, eller: hva i saken bryr folk seg om?
•    Unngå klipp og lim. Skriv hele bullen selv
•    Ikke varier ordbruken om konkrete fakta (som journal = journal, ikke register el l ved gjenbruk senere i meldingen)
•    Ha så få fakta som mulig. Velg de(t) viktigste, dropp resten
•    Vis – ikke fortell. Vær forsiktig med dramatisk, drastisk etc… du styrer ikke lytterens assosiasjoner
•    Vær varsom med prosenter; fem av ti er bra – 50 prosent er dårlig

Forbudslisten; hva du må unngå
    Ikke bruk ordet NÅ
    Unngå hvileord (fraser uten betydning, som f.eks:…som er tiltaket som skal…)
    Sitater (aldri direkte sitat,  vi har ikke sitatstrek på radio)
    Dropp skadestedsleder xxx ved Søndre Buskerud pol… Omskriv: Politiet sier/politiet opplyser
    Tom Berntsen i egenskap av/på veiene av Godset er: Godset-ledelsen… Skill mellom enkeltindivid som har utspill eller om han fronter Godset

NB!-punkter
!    Tilsvarsretten gjelder – også i bullemeldinger
!    Pass på målgruppa: Geografi: Lier, Eiker, Drammen + unge voksne (tenk: 22 – 35 år)
!    KISS (keep it simle, stupid
!    Skjønn meldingen selv