Daily Archives: august 25, 2009

Buskerudbenken på dt.no

– Hva driver dem med på Stortinget, egentlig? Jeg vil tro du er en av dem som har stilt eller hørt spørsmålet før. I dag kan du finne svaret på dSelvportrett - 040409 002t.no. Ikke hele svaret, men du kan finne ut mye mer om lokalpolitikernes innsats i dag enn du noen gang tidligere har hatt muligheten til.

Vi har lagt ut en ny tjeneste på dt.no, en tjeneste du finner på http://buskerudbenken.dt.no, eller ved å klikke deg fram via valgseksjonen på dt.no. Du finner ikke ut hvem politikerne har hatt møter med, hvem de har tatt imot fra sine egne kommuner, eller organisasjoner som vil drive påvirkning, eller hvem de har jobbet sammen med eller inn mot for å fremskaffe ønskede politiske resultater. Tjenesten sier heller ikke noe om hvilken innsats de har lagt ned i arbeidet i komiteene. I så måte gir tjenesten ikke den hele og fulle sannhet, men du kommer uansett tettere på og får økt innsikt i hva som skjer i landets viktigste folkevalgte forsamling.

Det er vårt mål å gi mer, gi direkte tilgang til kildene, øke muligheten for å kontrollere våre journalistiske valg, kikke oss i kortene, og øke samspillet med våre lesere og våre kilder. Vi tror på åpenhet og dialog. Tjenesten er en betaversjon du kan lese mer om på Edda-sandkassa.

Vi tar tatt opp Buskerudbenken inn mot valgdagen. Samtidig jobber vi med å utvikle tjenesten med tanke på det nye Stortinget. Send oss gjerne dine kommentarer på hvordan du ønsker at vi utvikler tjenesten videre, om du mener noe er utydelig eller om det er noe du savner.