Tag Archives: ap

…og slik kan Kristin ta de fatige enda en gang?

I partilederutspørringen på TV2 jobbet Pål T (Thore, husker du den, fra Erna?) iherdig for å sette FrP-Siv fast på regningen for FrPs 100-dagersprogram. Samtidig har Stoltenberg-regjeringen innfridd valgløfter på løpende bånd de siste dagene, slik det fremgår av Sp-politiker Tone Sofie Aglens blogg.

Jeg har ikke sett prislappen på alle disse plutselig-innfridde-valgløftene, men viktigst er kanskje prislappen for “Grønne sertifikater”. Den regningen skal betales av hver bidige norske husstand. Den legges rett på strømprisen. Hvordan henger det sammen med SVs og Aps fattigmannsprofil?

Veksten i antall fattige er rimelig interessant. SV-Halvorsen har beklaget seg. Hun har bedret egen kjøpekraft brukbart gjennom nytt skatteopplegg samtidig som førskolelærerne er avspist med smuler. Nå planlegger Ap, Sp og SV å slå til igjen, åpenbart.

Så langt har jeg sett at Ap-statsråden har sluppet unna med svadaord som at “det blir ikke så veldig dyrt”, “det vil ikke slå ut så mye, for alle skal jo bidra”. Jeg skjønner at det er ømtåelig, for vi vil alle det beste for miljøet.  Finansiering av “grønne sertifikater” for industrien, atså en slags næringsstøtte, kan enkelt finansieres ved å kutte strømavgiften. Jeg har ikke sett at det er oppskriften. Her har vel faktisk den rødgrønne regjeringen smuglet på plass en ekstra liten skatteøkning, som ingen vet hvor stor blir, eller som ingen har sjekket i forhold til sosial profil.

Om det da ikke er sånn at “rikinger bor i store hus, og må betale mest, mens de fattige har små leiligheter og følgelig blir det ikke SÅ mye dyrere for de fattige”. Men det kan jo like gjerne tenkes at “grønn-sertifikat-skatten” legges på fastleddet og blir lik for alle. Vil jo være en perfekt oppfølging av den sosiale profilen på skatteendringene SV-Halvorsen har kjørt gjennom. Eller?

Arbeiderpartiets fall og slit

Høyrebølgen feide inn over landet, kom med stormkast fra Storbritannia, og skapte dramatiske og varige endringer, eller forsterket egentlig bare utviklingstrekkene i det norske samfunnet som startet den dagen Arbeiderpartiet kom på den ikke helt glupe ideen om at det skulle forsvare velferdssamfunnet.

Partiet som bygde ett av verdens best fungerende velferdssamfunn så skremt på konsekvensene av sin egen politikk. Spørsmålet var hvem partiet var til for. Fantes det arbeidere igjen i utdanningssamfunnet stimulert fram av verdens beste utdanningsfinansiering? På agendaen sto derfor navnespørsmål som et hovedspørsmål i partidiskusjonene.

Arbeiderpartiets fall har flere forklaringer, men dets endrede holdning til å bygge velferdssamfunnet bør neppe undervurderes. Det førte blant annet til at vi aldri fikk et offentlig ansvar for tannhelse. Selv under siste landsmøte måtte partiledelsen trekkes etter hårene, og ennå vet vi ikke hvor stort ansvar Arbeiderpartiet mener det offentlige har. Det kan derfor godt hende at SV, Sp og FrP “overbyr” Arbeiderpartiets satser.

Sviktende syn er også opp til din lommebok. Mange av oss får støtte fra arbeidsgiveren om synet svikter. Den ordningen kom med massiv innføring av data i norske bedrifter. Ennå har jeg ikke registrert at Arbeiderpartiet ser på øynene som en del av folks helse, selv om det faktisk effektivt kan sette folk utenfor jobbmarkedet.

Å gå i forsvar for ufullendt byggverk er sjelden en god strategi. I tillegg roter partiet det til for seg selv. Det må være i strid med partiets grunnleggende ideologi å etablere bomringer og geografiske avgifter for å håndtere miljøutfordringer i storbyene. I dag fikk Tronhjem strupetakpolitisk vedtak som rammer bilistene. Bra for miljøet, kanskje. I hvert fall bra for de aller rikeste. Riktignok må de betale mer for bensin og det skal bli kostbart å kjøre inn i Trondhjem i rushtiden, men virker avgiftene slik politikerne håper, så blir det jo uendelig mye bedre plass til rikmannsbilene i sentrumsgatene.