Daily Archives: april 3, 2009

Bulle-regler for Kanal 1 er et løfte til lytterne

Kanal 1 er den kuleste radiostasjonen for unge voksne i Lier, Drammen og Eiker (og den eneste kommersielle lokalradioen i området inntil Giske-vedtaket fra november i fjor ga ny konsesjonsutlysning i slutten av januar i år). Kanal 1 holder lytterne oppdatert med nyheter, aktualiteter og ekstremt god musikk. Våre lyttere skal alltid være oppdatert.

Vi leverer lokale nyheter hver eneste time hver eneste dag, hverdager og helligdager. Ansvaret for oppdateringen ligger på digitaldesken. Vi har seks journalister som skriver og presenterer nyhetene. Vi har en utfordring i å skape en trygghet og klare forventninger hos lytterne. Bulletinene våre varierte veldig mye i utvalg av saker og presentasjon av sakene.

Kompetanse er nøkkelen i kultur- og merkevarebygging. I år har vi derfor gjennomført et lengre løp med Tord Eilert Nedrelid og Institutt for Journalistikk. Vi har gjennomført flere arbeidsøkter og jobbet sammen basert på bulletinene slik vi faktisk leverer dem. Tord Eilert Nedrelid er en bra radiomann. Det har vært morsomt, lærerikt og inspirerende for oss i mediehuset å jobbe sammen med ham.

Resultatet skal gi lytterne en bedre opplevelse.  Vi har derfor utviklet våre egne bulleregler, som er et grunnlag for løftene vi gir våre lyttere. 

5 hovedregler
1.    Unngå lange meldinger: 33,5 sek/613 tegn. Gjerne under 20 sekunder. Absolutt maks: 40 sekunder, forutsetter snutt/blokk
2.    Skriv aktivt og konkret
3.    Skriv kort. Sett punktum. Ofte
4.    Unngå  klisjeer
5.    Pass deg for kildespråket (kildesmitte)

Fortellertekniske grep i meldinger
•    Tretrinnsmodellen: inngangen: hva handler saken om, 2: utdype, 3: sett i sammenheng/konkluder/pek framover
•    Sammenheng øker forståelsen. Folk husker bedre om informasjonen kan kobles til noe de kjenner fra før. Bygg gjerne opp under årsak – virkning. Gjentakelser er bra

Kanal1s sjekkliste for bulletinspråk
•    Fortell det viktigste  eller mest interessante først.

•    Ikke dytt inn for mye (del eventuelt opp saken, tilrettelegg gjerne for å gi en oppfølgingsforståelse)
•    Hvem bryr seg om saken, eller: hva i saken bryr folk seg om?
•    Unngå klipp og lim. Skriv hele bullen selv
•    Ikke varier ordbruken om konkrete fakta (som journal = journal, ikke register el l ved gjenbruk senere i meldingen)
•    Ha så få fakta som mulig. Velg de(t) viktigste, dropp resten
•    Vis – ikke fortell. Vær forsiktig med dramatisk, drastisk etc… du styrer ikke lytterens assosiasjoner
•    Vær varsom med prosenter; fem av ti er bra – 50 prosent er dårlig

Forbudslisten; hva du må unngå
    Ikke bruk ordet NÅ
    Unngå hvileord (fraser uten betydning, som f.eks:…som er tiltaket som skal…)
    Sitater (aldri direkte sitat,  vi har ikke sitatstrek på radio)
    Dropp skadestedsleder xxx ved Søndre Buskerud pol… Omskriv: Politiet sier/politiet opplyser
    Tom Berntsen i egenskap av/på veiene av Godset er: Godset-ledelsen… Skill mellom enkeltindivid som har utspill eller om han fronter Godset

NB!-punkter
!    Tilsvarsretten gjelder – også i bullemeldinger
!    Pass på målgruppa: Geografi: Lier, Eiker, Drammen + unge voksne (tenk: 22 – 35 år)
!    KISS (keep it simle, stupid
!    Skjønn meldingen selv