Tag Archives: trafikk

Nye Gulskogen ikke klokest

Hva tenkte politikerne på den dagen de ga grønt lys for gigantutbyggingen av Gulskogen Senter?

Kartbilde

Gulskogen Senter er flott. Den kraftige utvidelsen er vellykket. Det samme er det nye parkeringshuset. Det er ganske fint å handle på Gulskogen, men hvordan er det mulig å gi tillatelse til en såpass kraftig utvidelse uten å vurdere veinettet til og fra kjøpesenteret?

For en god del år siden betalte AKA-eier Åge Thoresen nytt lysregulert kryss med tilpasset avkjøring for å få lov til å åpne butikk langs Rosenkrantzgata i Drammen. Det var åpenbart lurt. Utvidelsen av Gulskogen er ikke like lur. I store deler av desember har det korket seg fra  Rosenkrantzgata. Det har en eneste årsak: et veinett som ikke er tilpasset det nye kjøpesenteret.

Utvidelsen av senteret er uheldig.  Det er ganske fint om politikerne blir noe strengere i møte med kapitalinteresser. Det er ikke mangel på butikker, men det er mulig å skape mangel på fremkommelighet.